Rubbergranulaatkorrels zijn vervuilend. Gemeente pleegt milieudelict.

RubbergranulaatIn de uitzending van Zembla "Tot op de bodem' van 11 oktober 2017 werd al gesteld, dat het gebruikte rubbergranulaat vervuilend is. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan en is tot een schrikbarende conclusie gekomen: Het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden leidt tot verhoogde concentraties vervuilende stoffen in de bermen rondom de velden. Ook zijn er sterke aanwijzingen

dat het drainagewater dat van de velden komt is verontreinigd.

Bodemdeskundige Theo Edelman stelt, dat de gemeenten de vuile grond rondom kunstgrasvelden moeten saneren en hij is ervan overtuigd, dat gemeenten een milieudelict plegen.

Zie verder: https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/grond-rond-kunstgrasvelden-vervuild-met-zink


Afdrukken   E-mail