HOORZITTING / RONDETAFELGESPREK - TWEEDE KAMER OVER VACCINEREN

Maandag 21 januari 2019 van 10.00 - 14.00 uur

Locatie: Thorbeckezaal – Den Haag
Openbaar (via live stream te volgen)
Georganiseerd door het VWS

 

Op 21 januari aanstaande wordt er in de Tweede Kamer een rondetafel gesprek gehouden over vaccinaties. In dit rondetafelgesprek worden diverse deskundigen gevraagd hun expertse te delen op het gebied van vaccinaties. Ook zullen er ouders en kinderen bevraagd worden, ECHTER dit zijn enkel ouders/kinderen, die schade op hebben gelopen door de ziektes, NIET door de vaccinaties.

Er zijn namelijk ook ouders van (of) kinderen, die schade hebben opgelopen door vaccinaties. Deze worden niet gehoord. 

Als je mensen aan tafel zet, die schade hebben opgelopen door ziektes, dan moet je ook mensen aan tafel zetten, die schade hebben opgelopen door vaccinaties.

Dit is G E E N evenwichtig verhaal en een teken, dat men de andere kant van de medaille niet wil zien. 
Dit is niet volksvertegenwoordigingswaardig!

Dit is een oproep aan de tweede kamerleden,, die lid zijn van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de voorzitter van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer om ook ouders van kinderen of de kinderen zeld die schade op hebben gelopen door vaccinaties OOK op te roepen.

Klik hier om het document te downloaden met alle stukken van dit rondetafel gesprek en de e-mail adressen van de leden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de voorzitter van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de fractievoorzitters van de Tweede Kamer.

 

Bron:https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05098&fbclid=IwAR2crPFHR4Didv0XsaY_gybKXq6w3VHKRePY3Vp5aFJmiAdnsJJwpTpKAVw

Live stream: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/thorbeckezaal?fbclid=IwAR0uP_cT95lt49HD5FdHk3Y32rPwvmwlbPavOJ31bnIewSVRk-z51stWnXU

 

 

 

Wat houdt een hoorzitting in? 

'Via een hoorzitting kan een Kamercommissie zich laten informeren door vertegenwoordigers van organisaties, deskundigen en andere personen over een bepaald onderwerp. Als een commissie een hoorzitting wil houden, wordt dit aan alle Kamerleden meegedeeld. Daarnaast vindt vermelding in de Staatscourant plaats. Het rondetafelgesprek is een bijzondere vorm van een hoorzitting. Meerdere deelnemers gaan tegelijkertijd in gesprek met Kamerleden. Zo ontstaat er een onderlinge discussie en worden verschillen in visie duidelijk. De leden van de commissie gebruiken de input uit de hoorzitting of het rondetafelgesprek bij de behandeling van bijvoorbeeld wetsvoorstellen.'

Wie zijn de deskundigen die het onderwerp vaccineren die dag onder de aandacht van de Kamerleden zullen brengen? 'Verschillen in visie'?

Onderzoekscommissies/wetenschappers/artsen:
* Prof. Gerhard Zielhuis (voorzitter commissie vaccinaties Gezondheidsraad)
* Prof. Maarten Postma (Joint Committee on Vaccination and Immunisation)
* Prof. Frank Cobelens (Amsterdam Institute for Global Health & Development)
* Dhr. Roland Pierik ( hoofddocent rechtstheorie UvA, lid GR)

Beleidsbepalers en uitvoerders:
* Prof. Denise de Ridder (hoogleraar psychologie)
* Prof. Ronald de Groot (emeritus hoogleraar Radboudumc)
* Dhr. Rolf Remorie (vaccinfabrikant GlaxoSmithKline-GSK)
* Mw. Patricia Bruijning-Verhagen (UMC Utrecht; kinderarts)

Voorlichting en publiekscampagnes:
* Mw. Agnes Kant (directeur Nederlands bijwerkingencentrum Lareb)
* Prof. Enny Das (hoogleraar publieksbeïnvloeding)
* Dhr. Ted van Essen (huisarts, griepexpert)

Ouders van slachtoffers / jonge patiënt (pro vaccineren):
1. Dhr. Bert Gravendeel (vader van overleden zoon Maurits)
2. Mw. Jacqueline Dol (moeder van overleden dochter Noa)
3. Mw. Kim Kempeneers (sportster zonder benen in rolstoel)

 


Afdrukken   E-mail