3 interessante agendapunten 2-7-2018 bij De Raad besluit

Algemeen Hits: 64447

RaadBesluitAanstaande maandag is er De Raad besluit. Op de agenda staan 2 punten waar Peter Mul in de hoedanigheid van raadslid voor D66 Etten-Leur een voorzet heeft gegeven, namelijk de categorisering van de Stijn Streuvelslaan ter hoogte van de KSE Etten-Leur en de werkgeverscommissie.

 

 

Stijn Streuvelslaan

Op voorzet van Mariette Nooijens ()CDA), May Rijnen (PvdA) en Peter Mul (D66) is er in 2014 besloten om te wachten met de definitieve categorisering van de Stijn Streuvelslaan ter hoogte van de KSE. Dit deel van circa 260 meter is nu 30 km/u weg, maar het voorstel van het College is om dit nu 50 km/u te maken en het te betitelen als een gebiedsontsluitingsweg. Er zijn tellingen gedaan en daarmee wordt deze categorisering gerechtvaardigd. In De Raad debatteert stelde Ons Etten-Leur dat in deze tellingen ook het verkeer opgenomen is, dat slechts naar en van de KSE rijdt en dus niet meegenomen kan worden in de tellingen. Tijdens De Raad luistert heeft Peter Mul ingesproken. Lees hier de tekst.

 

Streekomroep

De Streekomroep West Brabant vraagt de 4 colleges van de deelnemende gemeentes een extra geldinjectie bovenop de verplichte bijdrage om aan hun wettelijk opgelegde taken te kunnen voldoen. Bij de toewijzing in de vorige periode is er aangegeven dat er niet gesproken mocht worden over de financien, dat ligt dus nu op het bordje van de nieuwe raad. Niet alleen dit jaar zal er flink geld bij moeten, ook de komende 4 jaar zal er flink in de buidel getast moeten worden. Diverse partijen toonden zich al erg ongelukkig in De Raad debatteert.

 

Werkgeverscommissie

In de vorige periode heeft Peter Mul de discussie aangezwengeld om een werkgeverscommisie in te stellen. Deze was voordien niet aanwezig. Goed om te zien dat er nu handen en Voeten aan gegeven wordt.

 

 

 

Afdrukken
Messenger