Er zal flink in de buidel getast moeten worden.

onswestbrabant logo transVanavond is o.a. de behandeling van de extra geldinjectie voor Ons West Brabant.

Tijdens de toedeling van de zendmachtiging mocht er met geen woord gesproken worden over de financiën. Het is nu wel duidelijk waarom niet.

In totaal is er door de 4 gemeentes Euro 157.000,= extra op te hoesten, bovenop de verplichte bijdrage van Euro 80.000,=

Voor 2018 betekent dit voor Gemeente Etten-Leur een extra bijdrage van Euro 51.000,= Er wordt al Euro 23.000,= betaald, dus voor 2018 betekent dit een bijdrage van Euro 75.000,=

Portefeuille verdeling burgemeester en wethouders gemeente Etten-Leur bekend

College2018 2022 klDe portefeuilleverdeling van burgemeester en wethouders is bekend.

 

 

 

Kijk hiervoor op de site van de gemeente Etten-Leur

Op de foto van links naar rechts:
Dhr. C.F.A.M. van Aert (wethouder), mevrouw M.W.M. de Vries (burgemeester), dhr. M. van der Bijl (wethouder), mevr. B. Silvis - De Heer (gemeentesecretaris/directeur) en dhr. J.P. van Hal (wethouder)
(klik op de foto om deze te vergroten)

Ingesproken tijdens de raad luistert

hamer vergadering klTijdens de raad luistert van 4 juni 2018 heeft Peter Mul ingespoken op het agendapunt, behelsende het aanduiden van het stuk Stijn Streuvelslaan (gedeelte Couperuslaan - Guido Gezellelaan) als gebiedsontsluitingsweg, met een snelheidsregime van 50 km/uur.

De volledige inspreektekst kunt u hier downloaden.

Opmerkingen Concept Raadsprogramma Etten-Leur 2018-2022

hamer vergadering klDe Buitenfractie Etten-Leur heeft het concept raadsprogramma gelezen en heeft de raadsfracties haar visie toegestuurd op het document.

Deze kunt u hier lezen (pdf)

Werkgeverscommissie griffie

De gemeenteraad is de werkgever van de griffie. Het is daarom belangrijk dat er goed om wordt gegaan met deze bijzondere afdeling binnen het gemeentelijk bestuur. De griffie is namelijk een aparte afdeling en staat ten dienste van de gemeenteraad.

Messenger